Anmälan till Kulturglimtar 2019


OBS! Sista anmälningsdag är den 4 mars 2019!

Rubrik/överskrift i broschyren (ex: namn på konstnär eller platsen)

Kontaktperson (obligatoriskt)

Adress

Telefonnummer (kontaktnummer som gäller under Kulturglimtarhelgen för besökare, visas i broschyren)

E-postadress (obligatoriskt)

Hemsida (om det finns)

Beskrivning (av det som ställs ut/arrangeras). Max 10 ord, för broschyren.

Plats för utställning/arrangemang, ange adress.

Övrigt:

Jag vill vara med/medverka på rundtur fredagkväll (28 juni) till olika utställare.

Platsen är tillgänglig för rullstolsburna.

Vi/jag har rum att hyra ut och vill markera det i broschyren.

Bifoga bild som ska med i broschyren.
(Filformat: .gif, .png, .jpg eller .jpeg)
Om du har problem att ladda upp bilden
skicka den via e-post till bild@kulturglimtar.se

Betala din anmälningsavgift till bankgiro 5052-3646.
Avgiften 2019 är 250 kr, ungdomar under 18 år 100 kr.
För restauranger och kaféer med egen annonsering 400 kr.
Skriv namn i meddelandefältet vid betalning!