Anmälan till Kulturglimtar 2023


Anmälan till deltagande 2023, öppen till 31 mars.

  OBS! Sista anmälningsdag den 31 mars 2023!

  Rubrik/överskrift i broschyren (ex: namn på konstnär eller platsen)

  Kontaktperson (obligatoriskt)

  Adress

  Telefonnummer (kontaktnummer som gäller under Kulturglimtarhelgen för besökare, visas i broschyren)

  E-postadress (obligatoriskt)

  Hemsida (om det finns)

  Beskrivning (av det som ställs ut/arrangeras). Max 10 ord, för broschyren.

  Plats för utställning/arrangemang, ange adress.

  Övrigt:

  Jag vill vara med/medverka på eventuell rundtur fredagkväll (30 juni) till olika utställare.

  Platsen är tillgänglig för rullstolsburna.

  Vi/jag har rum att hyra ut och vill markera det i broschyren.

  Bifoga bild som ska med i broschyren.
  (Filformat: .gif, .png, .jpg eller .jpeg)
  Om du har problem att ladda upp bilden
  skicka den via e-post till bild@kulturglimtar.se

  Betala din anmälningsavgift till bankgiro 5052-3646.
  Avgiften 2023 är 250 kr, ungdomar under 18 år 100 kr.
  För restauranger och kaféer med egen annonsering 400 kr.
  Skriv namn i meddelandefältet vid betalning!