Arrangör


 

Ljusnarsbergs Konstklubb är föreningen som arrangerar Kulturglimtar.

Du som vill bli medlem i Ljusnarsbergs Konstklubb betalar medlemsavgiften till föreningens bankgiro 207-3229, ange namn och telefonnummer på blanketten eller i meddelanderutan om du betalar via internet.

Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr per person eller 200 kr per par och år.

Föreningens ändamål är att utveckla och befrämja konstnärligt intresse och olika konstriktningar samt genom ’bilden’ bevara kulturen i kommunen, liksom att vara ett sammanhållande organ för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningars Riksförbund SKR.

Den som delar föreningens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar äger rätt att bli medlem i föreningen. Medlemskap vinnes genom inbetalning av beslutad årsavgift.

Angående Galleri Blå Soffan och försäljning av konst vid utställningar:
10% i provision avgår på angivet pris till Ljusnarsbergs Konstklubb för medlemmar som ställer ut.
15% i provision avgår på angivet pris till Ljusnarsbergs Konstklubb för icke-medlemmar som ställer ut.

Välkommen!