Arrangör


Ljusnarsbergs Konstförening arrangerar Kulturglimtar.

Du som vill bli medlem i Ljusnarsbergs Konstförening betalar medlemsavgiften till föreningens bankgiro 207-3229, ange namn och telefonnummer på blanketten eller i meddelanderutan om du betalar via internet. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per person.

Föreningens ändamål är att utveckla och befrämja konstnärligt intresse och olika konstriktningar samt genom ’bilden’ bevara kulturen i kommunen, liksom att vara ett sammanhållande organ för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningars Riksförbund SKR.

Den som delar föreningens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar äger rätt att bli medlem i föreningen. Medlemskap vinnes genom inbetalning av beslutad årsavgift.

Välkommen!