Kulturglimtars bakgrund


2009 övertogs ordförandeskapet i Ljusnarsbergs Konstklubb (sedan 2018 Ljusnarsbergs Konstförening) med ambitionen att dra igång en kulturrunda i Ljusnarsbergs kommun. En arbetsgrupp på fyra bestående av Ingela Bornström, Wicken von Post, Eva Wikman och Jeanette Aronsson, bildades och skred till verket.

2010 blev premiäråret för KULTURGLIMTAR – en kulturrunda i Ljusnarsberg med omnejd. Sedan dess har kulturrundan årligen med stigande besökssiffror, alltid helgen efter midsommar,  arrangerats i kommunen.

Målsättningen med rundan är att alla kreativa själar med anknytning till bygden som vill ska vara med, bredden ger KULTURGLIMTAR styrka.

KULTURGLIMTAR är en kulturrunda där du under en helg fritt välkomnas att ta del av ett mångsidigt utbud av konstnärer, hantverkare, poeter, dansare, sångare, med mera.

Med hjälp av en broschyr med karta som finns hos bland annat handlare och på InfoPoints i Kopparberg och regionalt hittar du till utställare på natursköna platser. Du hittar givetvis broschyren här på hemsidan så fort den är klar!

Vad är då kultur? Ja, det kan vi tyvärr inte ge något riktigt svar på, för ingen verkar veta. Vi i Ljusnarsbergs Konstförening välkomnar alla som håller på med konst, foto, film, hantverk, teater, musik, dans, textil eller annat kulturellt skapande.

Kulturrundan KULTURGLIMTAR återkommer årligen helgen efter midsommar.

Vem gör vad ι Kontakt ι Anmälan

Hoppas vi ses på KULTURGLIMTAR i år!
Hälsningar arbetsgruppen