Kulturglimtarpaus


Hej alla KULTURGLIMTARBESÖKARE!

Det är med stor vånda och mycket tankar fram och tillbaka som vi i
styrgruppen för KULTURGLIMTAR kommit fram till att pausa årets runda.

Covid-19 verkar dra ut på tiden, vi vet inte vilka restriktioner som
kommer att gälla i framtiden.

Vi hoppas att alla har förståelse för vårt beslut.

Varma hälsningar och en önskan om att vi alla må hålla oss friska,

Eva, Ewa, Ingela, Jeanette och Kerstin